Soldurile contului

Sold: Depozite - Retrageri + P&L al poziţiilor închise. Nu include profitul / pierderea poziţiilor deschise curente

Sold disponibil: Suma disponibilă pentru a fi utilizată. Sold + P&L din pozițiile deschise - Marjele inițiale

P&L: Profitul și pierderea pentru toate pozițiile deschise (Profit + Pierdere + Prima zilnică * numărul de zile)

Valoare cont: Valoarea actuală a contului. Sold + ∑P&L

Exemplu de sold al unui cont:
V-ați înregistrat și ați depus $1000 prin intermediul cardului de credit

 • Sold: $1000. (Depuneri - Retrageri + P&L din pozițiile închise)
 • P&L = $0. (Profitul și pierderea totale generate de toate pozițiile deschise inclusiv primele zilnice)
 • Sold disponibil: $1000 (Sold + P&L din pozițiile deschise - Marjele inițiale)
 • Valoare cont: $1000 (Sold + P&L din pozițiile deschise)

1.00pm - Cumpărați 100 barili de petrol la prețul pieței de $60,00 cu marcarea profitului atunci când petrolul atinge $66,00.
Valoarea totală cumpărată de dvs. este: 100*$60.00 = $6000
În cazul petrolului, marja inițială necesară este de 10%: $600
Marja de menținere necesară pentru menținerea unei poziții pe petrol este de 5%: $300

În cazul în care valoarea contului dvs. scade sub $300 veți primi un apel în marjă.

 • Sold: $1000
 • P&L = 0 (de obicei spread-ul pentru petrol este de 5 cenți și deci, veți obține un P&L de -$5)
 • Soldul disponibil după cumpărarea petrolului este de: $400. ($1000 - 10%*$6000 = $400).
 • Valoarea contului este $1000 ($1000 + $0).

2:05pm - Prețul petrolului crește la $64.

 • 'Sold': $1000
 • 'P&'L: +$400. (100*$64-100*$60)
 • Sold disponibil: $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
 • Valoare cont: $1400 ($1000 + $400).

2:15pm - Prețul petrolului crește la $66 - Soldul înainte de executarea ordinului Take Profit.

 • Sold: $1000
 • P&L: +$600. (100*$66-100*$60)
 • Sold disponibil: $1000. ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
 • Valoare cont: $1600 ($1000 + $600)

2:15pm - Ordinul Take Profit este executat. Ați câștigat $600 din această tranzacție.

 • Sold: $1600
 • P&L: 0. (nicio poziție deschisă)
 • Sold disponibil: $1600
 • Valoare cont: $1600